Tin tức

Cam kết bán hàngMỘT LẦN BẤT TÍN - VẠN LẦN BẤT TIN

Phương châm làm việc ở cơ sở chúng tôi luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, với 3 phương châm:

ĐÚNG GIÁ 
Hoàn tiền 200% nếu phát hiện nơi nào có cùng chất lượng mà giá lại rẻ hơn.

ĐÚNG CHẤT
Hoàn tiền 200% nếu phát hiện hàng không đúng chất liệu.

ĐÚNG GIỜ
Hoàn tiền 200% nếu giao hàng chậm so hơn so với hợp đồng.